UY0EvzZgeEEo4KiQ1NIivy9VYY1PQHFF9n6p7Enr
Bookmark

Kumpulan Cecimpedan Basa Bali (Teka-teki Bahasa Bali)

Ngiring Malajah Cecimpedan,
Cecimpedan, inggih punika maasal saking wit kruna  “cimped” direduplikasikan (didwipurwakan) menjadan cecimped, lalu mendapat akhiran ( pangiring) –an menjadi cecimpedan artinya : terka-terkaan (bade-badean) yang juga umum disebut teka-teki, gunanya untuk mengasah otak.


1.    Apa anak cerik maid cacing ? ( jarum)

2.    Apa ke mirah asibuh? ( delima)

3.    Apa cekuk kajengitin? ( caratan)

4.    Apa jangkrik ngecik di duur gununge? (anak macukur)

5.    Apa megelebug nelik? (pongpongan)

6.    Apa ngamah acepok betek sai-sai? (galeng)

7.    Apa krek-krek ngejohang? ( anak nyampat)

8.    Apa anak cerik ngemu getih? (klepon)

9.    Apa anak ganggas gondong maideh? (punyan nyuh)

10.  Apa panakne jekjek, memene slelegang? (jan)

11.  Apa anak cerik mabaju liu? (jagung)

12.  Apa ulung masuryak? (danyuh)

13.  Apa anak cerik ulung nyaup saput? (duren)

14.  Apa bale gede metampul abesik? (pajeng)

15.  Apa ane tingalin paak nanging mara alih joh? (gunung)

16.  Apa yening majujuk ia medem, nanging yening medem ia majujuk? (tlapakan batis)

17.  Apa kerek-kerek baduur, makatibubuan beten? (anak ngikih)

18.  Apa mara gunting nglantangang, nanging mara jait mawakang? ( kamben sarung)

19.  Apa lipi gadang maroko? ( ubad legu)

20.  Apa dugasne cerik mapusungan, nanging sesubanne kelih magambahan? (punyan paku)

21.  Apa ke anak cerik ngaba jaum? (kelipes)

22.  Apa mulih mabaju gadang, pesu mabaju kuning ?     ( biu masekeb)

23.  Apa ke lalipi ngalih lima ? ( jam tangan)

24.  Apa ke bulak-balik bolong? ( semprong)

25.  Apa ke anak bongkok mamata liu? (kranjang)

26.  Apa ke anak beling kereng ngidu? (pesan)

27.  Apa ke bolak-balik empet? (talenan)

28.  Apa ke muncukne puun, nanging bongkolne belus? ( roko)

29.  Apa ke mara melingeb misi, nanging mara nungkayak puyung? ( songko)

30.  Ape ane negen nongos, nanging ane kategen majalan? (pancoran)

31.  Ape ke ane songne gede sing nyidayang, nanging ane songne cenik nyidayang pesu? ( anak makecuh)

32.  Apa ke yan jemuh belus, nanging yan tusing jemuh ia tuh ( anak sirahne lengar)

33.  Apa ke anak cerik uyak tai uyak enceh?                     ( batu borehan)

34.  Apa ke ane tan palima tan pabatis bisa majalan?       ( matanai/bulan)

35.  Apa ke yan memene petujuang, panakne malaib?   ( anak mabedilan)

36.  Apa ke mas mirah metanem? ( kunyit)

37.  Apa ke yan ngedenang, nyonyone ngeliunang? (Punyan gedang)

38.  Apa ke anak bongkok kereng nyuun? ( sendi)

39.  Ape ke di cerikne jegjeg dikelihne nguntul? (padi)

40.  Apa ke anak bongkok kereng ngurek tanah?           ( gangsing)

41.  Apa ke ane mewarna putih orahange daki, yening selem orahange bersih? (papan tulis mewarna selem)

42.  Apa ke jenengne gilik muncukne barak, demenine teken anak luh? (anci)

43.  Apa ke anak nembak bataran kenaina cunguhne?   ( anak ngentut)

44.  Apa suah dewa tusing dadi suahang? (lipan)

45.  kempul apa tusing dadi getok? (umah tabuan)

46.  Apa anak bongkok macapil? (oong)

47.  Apa ke di ngudane kuning/putih diwayahe gadang ( busung)

48.  Apa anak cenik ngrobok alas (kutu)

49.  Apa ke anak cenik ileh-ileh ngaba umah? (bekicot)

50.  Ape ke anak cerik macuguh liu? ( manas)

51.  Ape ke yening pegatang tusing pegat-pegat? (yeh)

52.  Apa ke ulung beten alihin maduur? ( umah tuduh)

53.  Apa ke anak endep kuat nyuun? (jalikan)

54.  Apa anak kerek-kerek ngoyong? ( anak ngikih)

55.  Apa anak lengar-lengar megantung? (wani)

56.  Apa ke yening getepin negehang? (jaler)

57.  Apa ke muncukne beten, bongkolne baduur?            ( jenggot)

58.  Apa mara celepang enduk, mara pesuang kekeh?         ( ngoreng ngodoh)

59.  Apa ke alihin sukeh, mara bakat kutang? ( tapuk cunguh)

60.  Apa anak berag landung ngelah panak liu? (jan)

61.  Apa anak cerik ngoyong di bucu? ( peceh)

62.  Apa ke ane kajepes hidup, ane nyepes mati?         ( pagehan)

63.  Apa ke anak satak, makasatak matlusuk? ( iga-iga)

64.  Apa ke panumpangne abesik, supirne patpat           ( anak negen banke kesema)

65.  Apa ke ia mapayas nanging ia melalung? (dokar)

66.  Apa ke anak majalan, nanging sing neked-neked ane aliha? ( jaum jam)

67.  Apa ke memene slelegang, nanging panakne menek tuunang? ( anak ngikih)

68.  Apa ke anak bongkok kereng nyilem? (batu)

69.  Apa uma dadua mapundukan abesik? (don biu)

70.  Apa ke memene ngutil, panakne nebek? (lalang)

71.  Apa anak cenik matapel? (blauk)

72.  Apa anak satak maka satak mudeng putih?             ( bungan ambengan)

73.  Apa anak cerik maid enceh? (caratan)

74.  Apa ane tegeh dugdugin, ane endep juangin?       ( neraca)

75.  Apa cekuk baongne godot basangne pesu gending? (rebab)

76.  Apa base alukun ulung seka abesik? ( pusuh biu)

77.  Apa donne amun pedange buahne amun guungane ? (punya jaka)

78.  Apa donne amun tutup buahne amun sirah?           ( waluh/labu)

79.  Apa donne utusan buahne aturan? (punyan ental)

80.  Apa donne amun telapakan lima buahne care sigi? (base)

81.  Apa donne srining-srining buahne lengkong arit?   ( punyan asem)

82.  Apa dicerikne mapusung dikelihne megambahan? ( punya padi)

83.  Apa dicerikne dadi roang dikelihne dadi musuh?   ( api, yeh, angin)

84.  Apa disisine maukir ditengahne ngasumbe? ( buah paya masak)

85.  Apa jlingjingan apit Sungga? ( don pandan madui)

86.  Apa kedeng bun nrutdut puwuh? ( gangsing)

87.  Apa kulkul malu tumbak dori? (cicing)

88.  Apa tambulilingan megantung? (buah juwet)

89.  Apa pacet asibuh? (juuk muntis)
Posting Komentar

Posting Komentar